UTP ÜNİVERSAL TURAL DOSTLUK PLATFORMU

UTP ÜNİVERSAL TURAL DOSTLUK PLATFORMU

19:13:59 | 2020-05-14

UTP ÜNİVERSAL TURAL DOSTLUK PLATFORMU

Üniversal Tural Dostluk Platformu; Halkın egemenliğine dayanan, halkın kendi kendini yönetme iradesini, hukuku üstünlüğünü, fikir hürriyeti, eşitlik gibi Cumhuriyet ve Milli kültür değerlerine sadık, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilke ve inkılapları ile gösterdiği akıl ve bilim yolundan ayrılmayan kişiler tarafından 29 Ekim 2019 tarihinde kuruldu.
UTP Üniversal Tural Dostluk Platformu’nun amacı; Ülkemiz ve oluşumumuza ortak olan diğer dünya ülkelerindeki insanlara ülkemizi ve kültürümüzü tanıtmak, varlık nedenimiz olan değerlerimizi onlarla paylaşmak, sevdirmek amacıyla, her türlü sanatsal, kültürel, sportif faaliyetleri, eğitim içerikli toplantı ve organizasyonları teşvik etmek, düzenlemek, yapılan etkinliklerde yer almaktır.
Böylece; ilişkilerimizi ve iletişimimizi geliştirmek için kültür, sanat, turizm, ticaret alanlarında gerekli hareketliliği ve istihdamı sağlamayı, insanımıza ihtiyacı durumunda destek vermeyi, yardımcı olmayı, gönüllü olarak işbirliği yapmayı hedeflemekteyiz..
Bir Sosyal Sorumluluk üstlenen UTP Üniversal Tural Dostluk Platformumuz, Türkiye‘mizin 7 bölgesi 81 ilinde ve şimdilik Dünya‘nın 28 farklı ülkesinde yaşayan, alanında bilgi sahibi, özverili, hoşgörülü ve insani duyguları, karşılıklı sevgi ve saygıyı ön plana çıkaran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, soydaşlarımız ve o ülke insanlarından oluşmaktadır.

UTP Üniversal Tural Dostluk Platformu, tüm bireyleri eşit kabul eden, düşünce ve inanç özgürlüğünü savunan, uluslararası mesleki etikler ve değerler doğrultusunda hareket etmeyi ilke edinmiş, kendisiyle barışık, uzlaşıyı tercih eden herkese açık olup, sorumluluk almak isteyen herkes din, dil, ırk, dünya görüşü ya da cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Platformumuzda yer bulacaktır.
İşte, Türk Milletine dünya ülkeleri içinde, sosyal ve tarihi kişiliğini kaybetmeden ulaşabileceği en iyi yeri kazandırmak ülküsü, felsefesi ve çabasını ortaya koymak adına; güvenilir, yetenekli, bilgi ve beceri sahibi tüm üyelerimizin bu değerleri UTP çatısı altında gönüllü olarak topluma anlatma ve değerlere sahip çıkma girişimlerini takdir ederek kutluyor ve birlikte bu yolda yürümekten onur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Çünkü,
• Sosyal Katılımı Sağlamak,
• Fikir Üreten İnsanları Bir Araya Getirmek,
• Çözümler Üretmek,
• Projeler Tartışmak,
• Doğruyu Bulmak,
• İnsanların Toplum Yaşamına İlgisini Çekmek,
• Sorumlu bir yurttaş olarak kendisini etkileyen kararların alınma sürecine katılmak, her Üniversal Tural Dostluk Platformu üyesinin vazgeçilmez ilkeleridir.
Çağımıza “ insana her zaman daha iyileri “ sunma düşüncesini benimseyerek uygulama becerisini gösteren bireylerin egemen olacağı bir gerçektir.

Bir başka ifade ile performansın yükseltilmesi, bireysel ve kurumsal vizyonlara ulaşılması, insanların bütün yeteneklerini sergileyebilecekleri takım ruhunun oluşturulması ve bütün bireylere kararlara katılma olanağının sağlanması uygulamaları ile, toplumların başarı grafiklerinde önemli gelişmeler olduğu muhakkaktır.

Biz artık, bilgi çağı olarak adlandırılan yeni bir dönemde yaşıyoruz. Bu yüzyıl çağın gereklerine ayak uydurabilen; eğitimde, bilimde ve teknolojide kendilerini küresel düzeydeki rekabete iyi hazırlayan ülkelerin ağırlık kazanacağı bir yüzyıl olacaktır.

İşte UTP Üniversal Tural Dostluk Platformu olarak; hedefimiz Türkiye’mizin 21.yüzyılda, bilgi toplumu seviyesine yükselmiş, dünyayla birlikte yaşayan ve yarışan bir ülke olmasına yardımcı olmaktır.

İnsanlığın geleceğini “ bilimsellik, hoşgörü ve insan sevgisinde “ bulmak gerekir. Bu bir anlamda güçlü olma iradesidir. Güçlü olma iradesi sadece yaşamayı sürdürmek için ayakta kalma iradesi değil, insanın kendini aşması ve güçlü / güçsüz tüm insanları, ayırım gözetmeksizin eşit görmesi, sevmesi, onlara yardım etmesi demektir.

İşte, geleceği kazanmanın yolu, bugünü ve geleceği şimdiden düşünmekten ve tarihten ders alarak hazırlanmaktan geçmektedir. Yarının dünyasını belirleyecek olan şimdiden atılacak adımlardır.
Türkiye uygar bir doğrultuda hedeflerine ulaşma çabasını taviz vermeden sürdürdükçe, zengin kaynakları bulunan bu ülkenin gerçek özgürlük içinde kalkınabileceğinden kimse kuşku duymamalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle UTP Üniversal Tural Dostluk Platformu’nun, Ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımızı sunuyoruz.
MÜJDAT KAYAYERLİ - UTP GENEL BAŞKANI
ETİKET :   afyon afyonkarahisar afyon haberleri afyon sondakika

Tümü